ก้มกราบได้สนิทใจ หลวงปู่ครูบาบุญยัง อริยสงฆ์ ๖ แผ่นดิน วัย ๑๑๔ ปี พระปฏิบัติดี อาศัยกุฏิไม้เรียบง่ายกลางป่า ไ ม่สะสมเงิ นท อง

ย้อนกลับไปเมื่อครั้ง

Read more

ผู้ที่เกิด 6 ราศีนี้ กลางเดือนสิงหานี้ เทวดาประจำตัวท่านเปิดทางให้ถูกสลากรางวัลใหญ่ ทำมาค้าขึ้นจะร่ำ ร ว ย มั่งคั่ง

ผู้ที่เกิด 6 ราศีนี้

Read more