คำว่าคู่ชีวิตนั้น ไม่จำเป็นต้อง ดีที สุ ด หรอก แค่ให้เข้าใจ และส่งเสริมกัน ก็พอแล้ว

ถ้าคิดถึงคำว่า คู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แต่ขอ คู่ชีวิตที่เข้าใจและส่งเสริมกัน ก็พอ

คำว่าคู่ชีวิตในสมัยนี้หลายๆ คนมักจะเข้าใจกันผิ ดสะส่วนใหญ่ว่าแ ท้จริงแล้วคนสองคนที่อยู่ด้วยกันนั้นควรจะกระทำซึ่งกันและกันอย่างไร เลยทำให้กลายเป็นเป็นปัญหากันอย่างมากในแบบที่เห็นกัน วันนี้เราก็เลยมี บ ท ค ว า ม ดีๆ ที่จะสื่อให้คู่รักหลายๆ คู่นั้นได้รู้สักทีว่าคำว่าคู่ชีวินั้นแท้จริงมันคืออะไร

แม้นมี วาสนา

ขอแค่บ้านแสนสงบสุข

ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง

หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว

ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน

ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด

หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน

ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน

หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม

ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้ า ย ด้วยรอยยิ้ม

ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังงานที่มีหน้ามี ต า อวดใครๆ

หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี

ไม่หวังรายได้มหาศาล

หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้

สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา

เพื่อ รั ก ษ า ห น้ า ต า ในสังคม

ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน

หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย

ไม่มี โ ร ค ภั ย  ไ ข้ เ จ็ บ  ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า

หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ

น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่า

ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย

หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ

มีมารยาท จนใครๆที่ได้รู้จักเมต ต า เอ็นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะ ชั่ ว ดี

อย่าให้ใคร ด่ า มาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน

สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา

ไม่หวังงาน ศ พ  แห่งเกียรติยศ

หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ

พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา

ตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง

ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยานในมุ่งมั่น

มิใช่ดลบันดาล

ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา

มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ

บทสรุปแห่ง มี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้

เราทุกคนล้ว เลือกได้เองอย่างแ ท้ จ ริ ง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *