ทำบุญตามวันเกิด เสริมดวงเป็นสิริมงคลชีวิต เงินทอง ร่ำรวย

การทำบุญและการสะเดาะเคราะห์ ก็ถือว่าเป็นการทำบุญ

ที่จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างในเรื่องของดวงชะตาให้กับ

ตัวคุณเอง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้พ้นจากภัย

ภยันอันตราย ในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริมดวงประจำ

วันเกิดที่ถูกต้องมาบอกทุกคนกัน

 

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด : วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการ

ใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมันมะพร้าว ทำบุญต่อดวงชะตา

ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์

ไฟฟ้า ที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง เป็นการบ่งบอกถึง

การสว่างไสวของชีวิต

 

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระ

แก้วมรกต พระศิวะ กวนอู โบสถ์และเจดีย์ต่าง ๆ พร้อมดอกไม้

สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตัวคุณ

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี

 

การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำด้วยการปล่อยเต่า

และละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัว การปล่อยเต่านั้นควรปล่อยใน

แหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อยมั่วซั่ว เพราะจะทำให้เป็นบาป

มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำแล้วจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ

โชคลาภให้กับตนเอง และแชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่นถือว่าเป็นการ

เสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ ๆ

 

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด : วันจันทร์ 

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริม

บารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดย

เฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของ

ที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นก็คือการบริจาคทาน

การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ญาติ

ไม่มีที่อยู่

 

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม บูชาด้วย

กล้วยหรือผผลไม้ชนิดอื่น ๆ พร้อมทั้งดอกมะลิ 1 พวง ถ้าได้ดอก

บุนนาคจะเป็นการดีขึ้นยิ่งไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

 

การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรทำหนังสือธรรมะ

แจก ละเว้นการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ในวันจันทร์ จะเป็นการ

เสริมดวงชะตา เพิ่มพูนมหาเสน่ห์ ศัตรูก็จะแพ้พ่ายไปในที่สุด

และแชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมี

เรื่องของการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ ๆ

 

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด : วันอังคาร

ดวงดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้อง

แก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควร

ใส่บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน

ของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องบรรเทา

 

สิ่งที่ควรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสยาสน์ พระนอน พระพิฆเนศ

ควรบูชาด้วยข้าว ขนมอร่อย กล้วยทอดเผือก พร้อมกับดอกแคขาวหรือดอก

ดาวเรือวก็ได้ การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

 

ในเรื่องของการลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรภาวนาสวดมนต์

สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว

สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชค เพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ และแชร์บุญนี้

ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ

 

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด : วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมดวงด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ

งดเว้นการพูดหยาบคาย ใส่ร้ายคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน

ของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ

 

ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อเสือ ด้วยเนื้อหมู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ

ด้วยไข่ต้ม บายศรีและดอกกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบ

ความสำเร็จ ค้าขายมีกำไรร่ำรวย

 

ลดอุปสรรคและสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยปลาดุก ปลาไหล ละเว้น

ไม่รับประทานเนื้อวัวในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง และแชร์บุญ

ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ

สาธุ ๆ

 

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด : วันพฤหัสบดี 

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุกขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วย

ข้าวหอม ฟักทอง เผือก มัน แตงกวา ( ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ) ทำบุญ

ด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือ

หนังสือตำราต่าง ๆ

 

ควรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธรหลวงพ่อโต

ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมดอกแคขาวหรือดอกดาวเรือง

จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ลดอุปสรรคและสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิถือศีลกินเจ

ในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้าม

พูดจาหยาบคาย ถือเป็นการขัดลาภ และแชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการ

เสริมสุข เสริมบารมี เรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ ๆ

 

ดวงสำหรับผู้ที่เกิด : วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งตีนเสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์

หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหาร

มังสวิรัตหรือกล้วย ( ปรุงเป็นอาหรเสียก่อน ) ในวันศุกร์ หรือทำบุญด้วย

สิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวศุกร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

รองเท้า

 

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี

ด้วยข้าวพร้อมนมและดอกกุหลาบ จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจาก

ศัตรู

 

ลดอุปสรรคแบะสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจ

ในวันศุกร์ เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นใน

ต้องแยกกันอย่าซักรวม ถือเป็นขัดลาภยิ่งนัก และแชร์บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่า

เป็นการเสริมสุข เสริมบารมี เรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธ ๆ

 

ดวงสำหรับคนที่เกิด : วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน

เนื้อสัตว์ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์

คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร

 

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วย

พวงมาลัยหลายสี ( ขนาด 1 ศอก จำนวน 6 พวง ) จะส่งเสริมการงาน

ของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ลดอุปสรรคและสะเดาะเคราะห์ด้วยการปลาอยนกปล่อยปลาทุกชนิด

เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการ

ใช้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแชร์บุญนี้ให้กับ

ผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมีเรื่องการแบ่งบุญเช่นกันค่ะ สาธุ ๆ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *