10 อั นดั บ เมนูที่อร่อยที่สุ ดใน โลก ประจำปี 2020

เรื่ องกินคือเรื่ องให ญ่ มีใครบ้างที่ไม่ช อบรับประทานของอร่ อยๆ วันนี้ได้นำการจั ดอั นดั บอาหารอร่อย 10 เมนู ประจำปี 2020 จากส ำนั กข่ าว ซีเอ็นเอ็น มาให้ได้ช มกัน เชื่ อว่าต้องมีเมนูโป รดของใครหลายๆคนแ น่น อน

อั นดั บที่10 Muamba Chicken อาหารจากปร ะเท ศคองโก เป็นการผสมผสานระหว่างเนื้ อไ ก่และเครื่องเทศที่เข้ มข้นเข้าด้วยกัน ลักษณะคล้ายกับส ตูว์ไ ก่ ใส่กระเทียม, พริก, มะเขือเทศ, พริกไ ทย, กระเจี๊ยบ และเนย

 

อั นดั บที่9 ไอศครีม ของหวานเย็นชื่ นใจที่ได้รับความนิย มไปทั่ วโ ลก มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1642

 

 

อั นดั บที่8 ต้มยำกุ้ง – ประเท ศไ ทย อาหารที่คนไ ทยรู้จักกันดี ซุปต้มยำหองเครื่องสมุนไพร รสช าติกลมกล่อมแถมยังเป็นนิย มของชาวต่างช าติอีกด้วย

 

 

อั นดั บที่ 7 ลั กซา – ประเท ศมาเลเ ซีย เส้นมีลักษณะคล้ ายกับเส้นขนมจีน ทานคู่กับซุปใส ปรุงรสด้วยด้วย ปลาแมคเคอเรล, พริก, ส ะร ะแห น่, ตะไคร้, หอม และมะขาม

 

 

อั นดั บที่ 6 แฮมเบอร์เกอร์ – ประเ ทศเย อรมั น ทางซีเอ็นเอ็นได้เผ ยข้ อมู ลว่าที่ประเท ศเยอรมั นนีเป็นประเท ศที่มีเบ อร์เกอร์อร่อยที่สุ ดในโ ลก เนื่องจากภูมิประเ ทศที่เอื้อต่อการเลี้ยงวั ว ทำให้เนื้ อเบอร์เกอร์นั้นอร่อ ยสุ ดๆไปเลย

 

 

อั นดั บที่ 5 เป็ ดปักกิ่ง – ประเท ศจี น เป็ ดย่างหนังกรอบ ห่อด้วยแป้งบางๆ พร้อมราดน้ำซอสรสหวาน เมื่อทานคู่กันแล้วบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันสุ ดๆ

 

 

อั นดั บที่ 4 ซูชิ – ประเท ศญี่ปุ่น คงข าดไม่ได้กับซูชิอาหารยอ ดฮิ ตจากประเ ทศญี่ปุ่ น เนื่ องจากญี่ปุ่นมีสภาพภูมิปร ะเท ศเป็นเกาะ ทำให้ส่วนวัตถุดิบที่มาทำซูชินั้น เป็นปล าที่สดใหม่ และมีรสอร่ อยโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอ ะไรม าก

 

 

อั นดั บที่ 3 ช็อกโกแลต – ประเท ศเ ม็กซิ โก เนื่องจากเมล็ดโกโก้ที่มีคุณภ าพและอร่ อยที่สุ ดในโ ลกนั่ นเอง เป็นเหตุผ ลที่ช็อกโกแลตจากประเท ศเม็กซิโกได้ครอ งอั นดับที่ 3 ไป

 

 

อั นดั บที่ 2  พิซซ่าสไตล์เนเปิลส์ – ปร ะเท ศอิต าลี พิซซ่าสูตรพิเศ ษตามแบบฉบับอิตาลี ใช้วัตถุดิบหลักคือแป้ง, มะเขือเทศ, น้ำมันมะกอก, เกลือ และใบโหระพา และที่ข าดไม่ได้นั่นก็คือมอสซาเรลล่าชีส

 

 

 

อั นดั บที่ 1 แกงมัสมั่น – ประเท ศไ ทย แม้จะเป็นแกงที่ใช้วัสถุดิบที่เรียบง่ าย แต่ก็สามารถปรุงให้มีรสช าติที่อร่อยได้ แกงมัสมั่นจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ร าช าแห่งแกง”

 

 

ประวัติของแกงมัสมั่นความอร่อยร ะดั บโ ลก

แกงมัสมั่น เป็นอาหารประเภทแกงที่ได้รับอิ ทธิพ ลมาจากอาหารมล ายู ชาวไ ทยมุสลิมเรียกแกงชนิดนี้ว่า “ซาละหมั่น” แกงมัสมั่นแบบมุสลิมไทยออกรสหวานในขณะที่ตำรับดั้งเดิมของชาวมุสลิมออกรสเค็มมั น

ความแตกต่างระหว่างแกงมัสมั่นแบบไ ทย กับ แกงมัสมั่นแบบมุ สลิ ม

จากหนังสือ ตำรับปัตตานี 2561 ซึ่งเกิ ดจากความร่วมมื อของภ าครั ฐ และ เอกชนจังหวัดปัตตานี  ได้อธิบายวิธีการทำแกงมัสมั่นของจังหวัดปัตตานี ว่ามีสองแบบคือ แบบไทย นํ้าพริกแกงมีพริกแห้ง ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม ลูกผักชี ยี่หร่า ดอกจันทน์ และ กานพลูปรุงรสให้หวานนำเค็ม และ อมเปรี้ยว เป็นแกงมีนํ้ามากเพื่อรับประทานกับข้าว อีกแบบเป็น แบบมุสลิม นํ้าขลุกขลิกใช้จิ้มขนมปังหรือโรตี หรือกินกับข้าวเหนียวมูน ในนํ้าพริกแกงไม่ใส่ข่า และ ตะไคร้ ส่วนผสมที่เป็นพริกแห้งหอมกระเทียมถั่วลิสงจะทอดก่อน ใส่ผงลูกผักชียี่หร่า ใส่มั นฝรั่ง บางสูตรใส่มะเขือยาว และ ก่อนจะมีมันฝรั่งมาปลูกแพ ร่หลายในไ ท ยจะนิย มใส่มั นเทศ

ขอบคุณ ที่มา

isoc5. net

edition. cnn. com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *