ออกตร งๆ เล ข ขบวนรถไฟ ช น บัสกฐิน

ออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ

ผ ลสลากกินแ บ่ งรั ฐบ าล วันที่ 16 ตุลาคม 63

รา งวั ลที่ 1 ร างวั ลละ 6,000,000 บ าท

286051

 

 

 

เล ขหน้า 3 ตั ว 2 ร างวั ลๆละ 4,000 บ าท

189 464

เล ขท้ าย 3 ตัว 2 ร างวั ลๆละ 4,000 บ าท

980 045

เล ขท้ าย 2 ตัว 1 ร างวั ลๆละ 2,000 บ าท

38

รา งวั ลข้างเคียงร างวั ลที่ 1 มี 2 ร างวั ลๆละ

100,000 บ าท

286050

286052

และล่ าสุ ด หลังประก าศออ กรางวั ลทำเอาค อ

ห วยฮื อ ฮา เมื่ อร างวั ลที่1 ออ กต รงกับเล ข

รถไฟบรรทุ กสิ นค้ า ช นกับรถบัส นั่นก็คือเลข

51

 

 

เล ขที่มีอยู่กับขบวนรถไฟ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *