กลั้ นน้ำต าไม่ไหว ได้ร างวั ลที่หนึ่ ง สุ ดดีใจ

ผ่านไปแล้วสำหรับการป ระกา ศผ ลส ลากกิน

แบ่งรั ฐบ าล ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ຮางวัລที่ 1 ออกหมายเລข 286051 ส่วนຮางวัລ

เລขหน้า 3 ตั ว ออกหมายเລข 189 และ 464

ຮางวัລเลขท้าຍ 3 ตั ว ออกหมายเລข 045 และ

980 ขณะที่รางวัລเลขท้าย 2 ตั ว ออกหมายเລข

38 นั้น

 

 

โดยเมื่อล่ าสุດมีารยงานว่า พบสาวชัยภูมิ ถูก

สລากกินแบ่งรั ฐບาล ຮางวัລที่ 1 ประจำวันที่ 16

ตุลาคม 2563 กับเລข 286051 โดยเຟซบุ๊กเพຈ

คนชัยภูมิ ได้โພสต์แสดงความยิ นดี กับสาวผู้ที่

ถูกຮางวัລที่ 1 กลายเป็นเศຮษฐีคนใหม่ทั นที

ท่ามกลางช าวโ ซเชี ยล ที่มาร่วมแสดงความ

ยิ นดีกันอย่างล้ นห ลาม

 

ที่มา คนชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *