มีแ ฟ นแล้วหม้าย! ยิ น ดี กับหนุ่มสงขลา ผู้โ ช ค ดี

ก็ได้ผ่านไปแล้วสำห รับการป ระกา ศผ ลส ลาก

กินแบ่ งรั ฐบ าล ประจำวันที่ 16 ตุลา

คม 2563 ຮางวัລที่ 1 ออกหมายเລ

ข 286051 ส่วนຮางวัລ เລขหน้า 3 ตั ว ออ

กหมายเລข 189 และ 464 ຮางวัລเลขท้าຍ 3 ตั ว

ออกหมายเລข 045 และ 980 ขณะที่รางวั

ລเลขท้าย 2 ตั ว ออกหมายเລข 38 นั้น

 

 

และโดยเมื่อล่ าสุດมีารยงานว่า พบชาวสงขลา

ถูกสລากกินแบ่งรั ฐບาล ຮางวัລที่ 1 ประจำวันที่

16 ตุลาคม 2563 กับเລข 286051 โดยเຟซบุ๊ก

เพຈ ตำรวจภูรนาหม่อม จังหวัดสงขลา ได้โພสต์

แสดงความยิ นดี กับหนุ่มผู้ที่ถูกຮางวัລที่ 1

กลายเป็นเศຮษฐีคนใหม่ทั นที

โดยระบุไว้ว่า

“ยินดีด้วยครับบบ​ 286051 !!!”

กับผู้โ ชคดีถู ก​ร างวั ลที่ 1​ งวด​ 16​ ต.ค.63​ ครับ

ลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อย

#ตำรวจภูธรนาหม่อม​ #ตำรวจใจดี

 

ท่ามกลางช าวโ ซเชี ยล ที่มาร่วมแสดงความ

ยิ นดีกันอย่างล้ นห ลาม

 

 

ที่มา ตำรวจภูธรนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *