ตั วช่วยใกล้ตั ว กินกล้วยเวลาไหนถึงจะดี ประโยชน์ม าก

อ ย ากผอม อ ย ากแลแดน้ำหนั ก ไม่ต้องไปมองหาตั วช่วยที่ไหนไกลค่ะ ผลไม้บ้านๆ  อย่ า ง  กล้วย  นี่ล่ะ ช่วยล ดน้ำหนักได้ดีกว่าที่คิด ซึ่งถ้าเรากินกล้วยอ ย่ า ง ถู กต้องถู กเวลา สามารถช่วยล ดน้ำหนั กได้ม ากถึง 3 กิโลกรัม ภา ยใ น 10 วันเลยทีเดียว

เคล็ดลั บในการล ดความอ้ ว น ก็คือ  การควบคุ มอาหารอย่ า งเคร่งครัด กินวันละมื้อเท่านั้น และจะกินกล้วยเป็นหลัก และดื่มน้ำให้เพียงพอ แต่ก็ต้องมีอาหารเพื่อสุขภ าพอ ย่ างอื่นบ้างเล็กน้อย ที่สำคัญก็คือการเข้านอนก่อนเวลาเที่ยงคืน ลดความ เ ครี ย ด และนอนให้เต็มอิ่มนั่นเอง

 

 

1 อาหารเช้ากินกล้วย

ช่วงสำคัญของทฤษฎีนี้อยู่ที่มื้อเช้า โดยเริ่มมื้อเช้าด้วยกล้วยหอม 1-2 ลูก พร้อมดื่มน้ำในอุณหภูมิห้อง จะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลมากขึ้น เพราะกล้วยนั้นให้แคลลอรี่ ประมาณ 80-100 แคลลอรี่ เท่ากับข้าวครึ่งชาม

มีทั้งวิตามินบี 1 และบี 2 ซึ่งจะช่วยเ ร่งการเผ าผลาญของน้ำตาลและไ ขมั นได้ดีค่ะ นอกจากนั้นคาร์โบไฮเดรตในกล้วยจะช่วยให้พลั งงานแ ก่ร่ างก าย ทำให้เราไม่หิวโ ซแม้ต้องออกกำลั งกา ยหนั กหรือทำงานหนั ก

2 กินก่อนกินข้าวมื้อเย็น

มื้อเย็นคว รกินให้เสร็จก่อน 6 โมงเย็น หลัง 2 ทุ่มไม่ค วรกินอะไรแล้ว โดยก่อนกินอาหารเย็น 30 นาที แนะนำว่าให้กินกล้วย 2 ลูก แล้วตามด้วยน้ำ 1 แก้วค่ะ จะช่วยให้ผอ มเร็วแถมลดน้ำหนักได้ดีสุ ดๆ เพราะกล้วยเป็นผ ลไม้ที่มีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำสู งม าก จึงทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้น ซึ่งถ้าเรากินกล้วยก่อนอาหารมื้อเย็น จะช่วยให้เรากินอาหารเย็นได้น้อยลงกว่าเดิม แถมยังช่วยลดความอย ากอาหารมื้อดึกได้ดีอีกด้วยนะ

3 กินกล้วยดับกระห าย

กล้วยที่ซื้ อมาหากยังไม่ได้ทานก็สามารถนำไปแช่ตู้เย็นได้ ในช่วงหน้าร้อนสามารถดับกระห ายได้ ช่วยลดความร้อนในร่ างก าย แถมอิ่มท้องและมีผ ลทำให้น้ำหนักลดลง

 

 

ข้อดีของการกินกล้วยในมื้อเย็น

1 ให้พลังงานต่ำแต่ได้ประโยช์ครบถ้วน

กล้วยทำให้อยู่ท้อง ไม่หิวง่ า ย นอกจากนี้ยังมีวิตามินหลายชนิดรวมไปถึง แมกนีเซียม โพแทสเซี ยมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่ อ ร่ า ง ก า ย หากเปรี ยบพลังงาน ข้าว 1 ถ้วยให้พลั งงาน 250 กิโลแคลลอรี่ แต่กล้วย 1 ผลให้พลังงานเพียง 86 กิโลแคลลอรี่เท่านั้นเอง

2 มีใยอาหารสูง ช่วยในการขั บ ถ่ า ยได้ดี

ในกล้วยมีทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ซึ่งช่วยเพิ่มโปรไบโอติก และยังมีเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำจะเป็นตั วช่วยกระตุ้ นการทำงานของระบบขั บถ่ าย ลดอาการท้ องผูก

3 ช่วยลดริ้วรอย ชะล อความแ ก่

ผู้ที่เป็นไ ตคว รได้รับคำแนะนำจากแ พ ท ย์ก่อนเพราะในกล้วยมีโพแทสเซียมสู ง ไม่เห มาะกับคนเป็ นโ ร คไต แต่ในกล้วยก็ยังมีกรดอาร์จินินซึ่งจะช่วยก ร ะ  ตุ้  นให้ร่ างก ายปล่อยตั วที่ทำหน้าที่เกียวกับการเ จ ริ ญเติบโตของร่ างก ายออกมา ช่วยชะ ล อ ความแก่ และลดหน้าท้ อ งได้เป็นอ ย่ า งดี

อ ย่ า ง ไรก็ดี หากสาวๆ อย า กผอมแบบสุขภ า พดีสุ ดๆ นอกจากการกินกล้วยแล้ว ก็อ ย่ าลืมกินอาหารสุ ข ภ าพ ที่ไม่มีไ ขมั น รวมถึงออกกำลังก ายด้วยนะคะ จะช่วยให้ผ อ มได้ไว ผอ มได้ดีขึ้ นไปอีก