บ้านไหนมียุงเยอะ ใช้ของแค่ 3 อย่างมาผสม

สู ตรน้ำย าไ ล่ยุงทำเองง่ ายม ากๆไ ล่ยุงได้ผ ล

ดี เพ จแหลงไหร เทือน อย ากให้เพื่อนๆ ล อง

ทำสูตรน้ำย าไ ล่ยุงใช้ของแค่ 3 อย่างมาผสม จะ

มีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

ส่วนผสม

1 สบู่ยี่ห้ ออะไรก็ได้

2 น้ำส้มสายชู

3 น้ำตาลทราย

 

 

วิธีทำ

1 หั่นสบู่เป็นชิ้นเล็กๆ

 

 

2 ใส่น้ำตาลทราย

 

 

3 ใส่น้ำส้มสายชูพอท่วม

 

 

นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ จะไม่มียุงมาร บก วน

(เติมน้ำส้มเมื่อแห้ง) สบู่ ครึ่งก้อนหรือ1 ใน 3

น้ำตาลทราย 1 ช้อนน้ำส้มท่วมๆ ครับ

เป็นอีกวิธีง่ ายๆ แ ถ มอุปกรณ์ที่นำมาใช้หาง่ าย

ใกล้ตั วม ากๆ แค่เดินเข้าครัวหรือห้องน้ำก็นำมา

ผสมกลายเป็น “น้ำย าไ ล่ยุง” อย่าลื มแ ชร์แบ่ง

ปันไว้ใช้ในย ามฉุ กเฉิ นนะครับ

เรียบเรียงโดย : แหลงไหร เทือน ข อขอบคุณ

ที่มา : พงษ์ศิริวัฒน์ พินทอง