ครอบครัวเราสุขสบายสักทีนะ ลุงสุ ดเ ฮง ร างวั ลที่ 1 รับเ ต็มๆ

ลุงวัย 54 ปี ลงบันทึกประจำวันที่ สภ.บ้านไผ่

หลังถู กหว ยรา งวั ลที่ 1 เลข 972661 จำนวน 2

ใบได้เงิ น 12 ล้ าน เผยวางแผนแบ่งทำบุญ ใช้

ห นี้สิ นและใช้จ่ าย เชื่ อจะทำให้ครอบครัวสุข

สบายขึ้น

 

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 16 พ.ย.2563 ที่

สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายชวดล สุขกะ อายุ

54 ปี ชาวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ตำบล

บ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

พนักงานในโรงงานที่ศูนย์มีชัย อ.บ้านไผ่ นำ

สล ากกินแบ่งรั ฐบา ล งวดประจำวันที่ 16

พฤศจิกายน 2563 ชุดที่44 งวดที่63 หมายเลข

972661 จำนวน 2 ใบ เข้าพบ ร.ต.อ.เสกสรร

อุดมทรัพย์ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไผ่ เพื่อลง

บันทึกประจำวันไว้เป็นหลั กฐา นว่า ถู กรางวั

ลที่ 1 จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเ งินมู ลค่ า 12 ล้ า

นบาท

 

 

นายชวดล ผู้โ ชคดีชาวขอนแก่น กล่าวว่า ดีใจ

เพราะจะนำเงิ นที่ได้นี้ไปใช้ห นี้และใช้จ่ ายใน

ครอบครัว ครอบครัวจะสบายขึ้น จากนั้นจะแบ่ง

นำไปทำบุญ ส่วนการซื้ อสล ากกินแบ่งรั ฐบ า

ลนั้น นานๆจะซื้ อสักครั้ง งวดนี้ซื้ อเพียง 2 ใบ

เพราะช อบเล ข 661 และเมื่อถึงเวลาที่กอง

สลากประกาศรา งวั ลเล ขที่ออกรางวั ลที่1

ประจำงวดวันที่ 16 พ.ย. ตรงกับเ ลขที่ตั วเอง

ซื้ อ จึงรีบบอกเพื่อนร่วมงาน และบอกให้หัวหน้า

พามาล งบันทึกประจำวันไว้เป็นหลั กฐา น ก่อนที่

จะไปขึ้ นเงิ นรางวั ลในวันต่อไป

ขอบคุณ ไ ท ยรั ฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *