อีกหนึ่งพระแ ท้ สงขลา 104ปี อาศัยกุฏิไม้เก่าเสื่อผืนหมอนใบ ไม่มีเบาะนุ่ม ไม่มียศตำแหน่ง

วันนี้ทางเพ จ แหลงไหร เทือน ข อนำเสนออีก

เรื่ องราว ของหลวงปู่ แห่งเมืองสงขลา

ได้มีสมาชิ กเฟ สบุ คท่านหนึ่ง ได้โ พสต์ ภ าพ

และข้ อความของหลวงปู่เถี้ยน แห่งวัดทุ่งหวั

งนอก ที่ จ.สงขลา โดยได้ระบุไว้ว่า..

 

 

หลวงปู่เถี้ยน สักโก วัดทุ่งหวังนอก สงขลา

พระอริยะมหาเถราจารย์ แห่งยุคอีกรูปอายุ104

ปี จริย าวัตร​ทรง​ธรรมะ​สู่มรรค​ผล​นิพพาน

กุฏิไม้หลังเก่าๆ เสื่อผืน หมอนใบ มิได้นอนเบาะ

นุ่มๆ ไม่มียศ ไม่มีตำแหน่ง พระสายกรรมฐาน

ท่านมีพลั งจิตที่สู ง สามารถ​รับรู้ถึงพลั งงานบาง

อย่าง น่าเเลื่อมใส​ พระผู้ไม่หวั งผ ลตอบแทน​

เมตตาต่อ ศิษยานุศิษย์… ยกมือไหว้ให้พร ท่อง

สวดมนต์​คาถา…. ท่านใดได้พรจากพระอาวุโส

แบบนี้ มีแต่ความสุขความเจริญ​ก้าวหน้า​ต่อไป

อยู่ป่ าช้ามาค่อนชีวิต

ไม่กินเนื้ อสั ตว์ฉันท์มังสวิรัติ​

 

 

ศิษย์พ่อท่านซุ่น วัดบางเหรียง สงขลา

🙏🙏🙏 สาธุ

เพิ่มเติม​.. ท่านฉันท์ เจ

เวลาเยี่ยมเช้า 08.30-10.30 บ่าย15.30-16.30

เนื่องจากท่านชร าภ าพ กุฏิไม้เก่าๆ

 

 

ขอบคุณ Wiroon Boonsom