ทาทา บินตรงมาเมืองคอน จุดประทัดเพราะได้ส มหวั งสิ่ งนี้ ครั้งแรกในชีวิตเลย

ปีนี้มาแร งมากจริ งๆ สำหรับ ไ อ้ไ ข่ เด็ กวัด

เจดีย์ กุมารเทพแห่งวัดเจดีย์ อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช ที่ขึ้ นชื่อเรื่องข อได้ไหว้รับ

ข ออะไรมักได้สมดั งปรารถนา จนเป็นที่เลื่องลือ

ไปทั้งประเท ศ โดยเฉพาะช่วงใกล้วันห วยออกก็

มีผู้คนจำน วนม ากเข้าไปกร าบไหว้กันแน่นวัด

และหากสิ่งที่ขอสัมฤทธิ์ผ ลก็มักจะมาจุดประทัด

เพื่อเป็นการแก้บน

 

เช่นเดียวกับนักร้องสาวมั่น อมิตา ทาทา ยัง ที่

ศรัทธาไ อ้ไ ข่ เด็ กวัดเจดีย์ เช่นกัน ล่ าสุ ดนัก

ร้องสาวบินไป จ.นครศรีธรรมราช เพื่อไปจุด

ประทัดแก้บนไอ้ไข่ หลังสิ่งที่ข อไว้สมดัง

ปรารถนา โดยทาทาโ พสต์ภ าพตั วเองตอนไป

ถึงวัดเจดีย์ และเขียนข้ อความว่า “ทามาตามคำ

สั ญญ าแล้วน้าาาไ อ้ไ ข่ พาพี่แก้มกับเพื่อนๆ มา

ทำบุญด้วย TTFC ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกันนะ

คะ”

 

 

หลังจากนั้นทาทาโ พสต์ภ าพตอนไปจุดประทัด

ที่วัดกับคลิ ปตอนรู้ว่าตนเองถูกห วย และเขียน

แคปชั่น “สุ ดปั ง! 67,000 นัดจัดไปให้ไ อ้ไ ข่

เรื่ องดีๆ ที่เกิ ดขึ้นเมื่อวานนี้ หลังจากไปทำบุญ

กับไ อ้ไ ข่ ออกจากวัดไม่ถึง 10 โล ไ อ้ทาถู กห

วยจ้าาา! (ครั้งแร กในชีวิตเลย!) Moment ถู ก

ห วยของทา @fai.smitchy ถ่ ายเก็บไว้ทันด้วย

Thank You!” ซึ่งในคลิ ปดังกล่าว ทาทาถึงกับ

กรี๊ ดลั่นรถหลังรู้ว่าตั วเองถู กห วย พร้อมทั้ง

บอกว่าข นลุกไปหมดเลย

 

 

 

 

ก่อนจะโ พสต์ภ าพตั วเองกับบรรย ากาศรอบๆ

วัด ซึ่งมีหุ่ นไก่แก้บนวางไว้ม ากม าย และเขียน

ข้อความว่า “ปีที่แล้วทาไปไหว้ข อพรไ อ้ไ ข่ ทา

ว่าไก่ของไ อ้ไ ข่ก็เยอ ะม ากแล้วนะ ปีนี้เยอ ะ

กว่าเดิมไปอี้กกก วัดก็ใหญ่โตกว่าเดิมมากๆ เก่ง

มากไ อ้ไ ข่ เก่งม ากๆ #ไ อ้ไ ข่ #ไ อ้ไ ข่เด็ กวัด

เจดีย์ เอาบุญมาฝ ากนะคะ TTFC”

 

 

โดยมีแฟนๆเข้ามาแส ดงความคิดเห็ นเป็นจำนว นม าก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *