สงขลา สองหนุ่มม.2กับม.6 ทำดีต้องชื่นชม

เรื่องราวดี ๆ มาประชาสัมพันธ์ โดยเมื่อวันที่

19/11/63 ที่ผ่านมา ได้มีนายภัชระ วงษ์สว่าง ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด.ช.อภิรักษ์ วงษ์สว่าง ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5

(วัดหัวป้อมนอก) ได้พบกระเป๋าเงิน ที่ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จ.สงขลา จึงได้

นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง

สงขลา เพื่อตามหาเจ้าของ จากการตร วจส อบ

ในกระเป๋ามีเงิ นสดจำนว นหนึ่ง พร้อมบั ตรต่าง

 

พร้อมทั้ง ตร วจสอ บบั ตรประช าช น พบเป็น

ของ น.ส.กัลยพร ขยัน ประสาร พงส. ติ ดต่ อ

น.ส.กัลยพร ขยัน เจ้าตั วรับทราบ จะติ ดต่ อ

ข อรับทรั พย์สิ นดังกล่าวคืนในวันที่ 20/11/63

เนื่องจากวันนี้ติ ดส อบ พงส.จึงได้เก็บรักษา

ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ จะได้นำส่ งมอ บให้กับ

น.ส.กัลยพร ฯ

 

 

และล่ าสุ ดทราบว่าเจ้าของ น.ส.กัลยพร ขยัน

เข้ารับทรั พย์สิ นคืนเรียบร้อยเเล้ว หาดใหญ่

โฟกัสต้องข อชื่ นช มน้อง 2 คน ที่มีจิตใจช่วย

เหลือผู้อื่น พบเจอกระเป๋าตังค์เเละนำส่ งคืน

เจ้าของ

 

 

ฝากไปยังประชาชนควรระมั ดระวั ง

เเละต รวจสอบสิ่งของทุกครั้ง มิเช่ นนั้นอ าจจะ

ต กเป็นเหยื่ อของมิ จฉ าชี พได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *