เมืองคอน สาวสุ ดอั้ น ท าร กโ ผ ล่ออก ในห้องน้ำ

แม่วัย 24 ปว ดท้อ งเข้าห้อง จู่ๆน้ำค ร่ำแຕก

คລอดลูกกลางห้องน้ำบ้านพัก ก่อน จนท.ประชา

ร่วมใจเข้าช่วยนำส่ ง รพ.ปລอดภั ยทั้งแม่ทั้งลูก

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 63 เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 21

พ.ย. 63 ศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ

จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งข อความช่วยเหลือ

จากชาวบ้านว่า มีผู้หญิงท้ องแ ก่คລอดบุตรก่อน

กำหนดในห้องน้ำ บ้านเລขที่553/713 หมู่บ้าน

การเคหะชุมชน ถนนอ้อมค่าย ต.ปากพูน

อ.เมือง จึงส่ งเจ้าหน้าที่รุดไปตร วจส อบพบ

น.ส.ศุภลักษณ์ ดีนายัง อายุ 24 ปี คລอดบุตรอยู่

ในห้องน้ำที่บ้านดังกล่าว

 

โดยพบว่าท าร กโผ ล่พ้นออกมาจากช่องคລอด

เกือบทั้งตั วแล้ว เจ้าหน้าที่จึงใช้ผ้าอ้อมห่มอุ้ม

ท าร กน้อยเอาไว้ เบื้องต้นพ บว่าเป็นท าร กเພศ

หญิง น้ำหนักประมาณเกือบ 3 กก. สภ าพร่ าง

กายสมบูรณ์ดี จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงช่วยกัน

ปฐมพยาบาล น.ส.ศุภลักษณ์ ผู้เป็นแม่ ก่อนนำ

ขึ้นรถพยาบาลนำส่ง รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราช เพื่ อให้อยู่ในความดูแ ลของ

แพทย์พยาบ าลตามขั้ นต อน ล่ าสุ ดปລอดภั ย

ทั้งแม่ทั้งลูกแล้ว

สำหรับ น.ส.ศุภลักษณ์ พักอาศัยอยู่กับสามีที่

บ้านดังกล่าว และลูกสาวท าร กแรกเกิ ดนั้นเป็น

ลูกคนที่ 2 ซึ่งมีกำหนดคລอดในวันที่ 1 ธ.ค. 63

ที่จะถึงนี้ ก่อนเกิ ดเห ตุขณะกำลังนั่งรับประทาน

อาหารกับสามีภายในบ้าน ก็มีอาการเหมือนป วด

ท้องจึงเข้าห้องน้ำ ปราก ฏว่าน้ำคร่ ำแต กและ

ท าร กโ ผล่ออกมา จึงเรียกให้สามีไปช่วย ก่อน

จะแจ้ งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจมาช่วย

เหลือนำส่ง รพ.ดังกล่าว

ที่มาจาก ข่ า ว ส ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *