เปลือกไข่กับมะกรูด แม่บ้านควรรู้ เก็บไว้ช่วยได้เยอะมาก

เปลือกไข่กับมะกรูด แม่บ้านควรรู้ เก็บไว้ช่วยได้เยอะมาก

การนำสิ่งของใกล้ตัว หรือ ของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์เป็นการใช้สิ่งของอ ย่ า งรู้คุณค่า นอกจากจะเป็นการฝึกให้รู้ในคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว แล้วยังช่วยประหยัดเงินในการใช้จ่ายได้หลายอ ย่ า ง รวมทั้งยังช่วยรั ก ษ าสภาพแวดล้อมในธรรมชาติที่ต้องเจอกับ เ ค มี ต่างๆน้อยลงด้วย

 

โดยในวันนี้เราได้นำเอาประโยชน์ของเปลือกไข่ ที่ปกติมักจะโยนทิ้งถังขยะกันแต่หากเราแยกเก็บเอาไว้ก็สามารถนำมาทำประโยชน์ต่างๆได้ รวมทั้งมะกรูด อีกหนึ่งสมุนไพรมีประโยชน์ที่เรามักไม่ค่อยได้นึกถึงกัน

 

ประโยชน์ของเปลือกไข่

1 ลั บ มี ด ในเครื่องปั่น ให้นำเปลือกไข่ไปแช่ในช่องฟรีซจนแข็งแล้วนำไปใส่โถปั่น เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อย แล้วเปิดเครื่องปั่นให้ทำงาน เปลือกไข่ที่แข็งจะช่วยลับใบมีดของเครื่องปั่นให้คมกริบขึ้น และยังช่วยทำความสะอาดโถปั่นได้ด้วย

ใช้ขัดกระทะที่มีค รา บฝังแน่น ให้นำเปลือกไข่มาล้างทำความสะอาดแล้วบดเป็นผงห ย า บ ผสมกับเบกกิ้งโซดาในอัตราส่วน 1:3 แล้วใช้ขัดทำความสะอาดหม้อ กระทะ ที่มีคราบติดแน่นช่วยให้ล้างออกได้ง่ายขึ้น

 

3 เปลือกไข่ช่วย ดั ก เ ศ ษอาหารในท่อน้ำทิ้ง ให้เรานำเปลือกไข่มาบดเป็นผงให้ละเอียดแล้วโรยเปลือกไข่ปิดปากท่ออ่างเอาไว้ เปลือกไข่จะช่วยกรองเศษอาหารไม่ให้ตกลงไปในท่อ

ประโยชน์ของมะกรูด

1 มะกรูดไ ล่ ม ด และม อ ด เปลือกของมะกรูด จะมีน้ำมันหอมระเหยอ ยู่ มาก ทำให้มีกลิ่นแรง เมื่อนำไปใส่ในถังข้าวส า ร จะช่วยไม่ให้มดและมอดเข้าไปอยู่ในถังข้าวส า ร

 

2 มะกรูดไ ล่ ยุ ง ได้ โดยให้นำเปลือกมะกรูดมาตากแห้งแล้วนำไป เ ผ า ไ ฟ กลิ่นที่ออกมาจะทำให้ยุ  งไม่มากวนใจในบ้านของเราอีกต่อไป

3 ทำเ อ น ไ ซ ม์ ขั ดค ราบสกปรกในห้องน้ำ สามารถใช้แทนน้ำย าล้างห้องน้ำได้อ ย่ า งดี

โดยให้เรานำมะกรูดมาหั่ นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ 2 ถ้วย แล้วแช่ลงในน้ำ 1 ลิตร เติมน้ำตาลทรายแดงลงไป 1 ถ้วย ยี ส ต์ 1 ช้อนชา

จากนั้นให้ห มั กทิ้งเอาไว้อีก 2 สัปดาห์ แล้วเอามากรองกากทิ้งไป นำน้ำที่ได้มาเติมเบกกิ้งโซดาลงไป 1/2 ถ้วย

ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เป็นน้ำเหลวข้น วางทิ้งไว้สักพักเพื่อให้น้ำย า เ ซ็ ต ตั ว แล้วนำไปใช้ล้างห้องน้ำแทนน้ำย า ล้างห้องน้ำได้เลย

 

ประโยชน์และข้อดีจากสิ่งของรอบตัวที่เรามองข้ามไป สามารถนำมาใช้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ต่างจากผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ขายในท้องตลาด หากเราสามารถทำน้ำย  าได้เองก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใช้อีกต่อไป ช่วยประหยัดเงินและเป็นการทำสิ่งของในบ้านใช้เองได้อีกด้วย