ชงอัญชันมะนาวโซดา วันละแก้ว ทำง่ายๆที่บ้าน ประโยชน์มาก

เครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ได้รับความนิ ย ม อ  า งมาก ทั้งรสชาติอร่อยและมีประโยชน์หลายข้ออ ย่ า ง น้ำด อ กอัญชันที่สามารถทำเองได้ง่าย และช่วยบำรุงร่างกายได้อ ย่ างดี โดยตั วส ร รพคุณของน้ำด อ กอัญชันนั้นมีประโยชน์กับร่างกายที่ช่วยล ด ระ ดับน้ำตาลในเ ลื o ดได้ เป็นย า ขั บ ปั ส ส าว ะ มีส า ร ต้ า  นอ นุ มู ลอิ สระ ช่วยชะลอริ้ ว รอ ย ทำให้ระบบไ หล เวียน โ ล หิ ตดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มภู มิคุ้มกั นให้กับร่างกายอีกด้วย

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ด อ กอัญชันสด หรือแบบแห้งก็ได้

2 น้ำตาลทรายแดง 1 ถ้วย

3 มะนาวตามชอบ

4 โซดา

5 เกลือ

6 น้ำเปล่า 3 ถ้วย

7 น้ำแข็ง

 

 

การทำน้ำอัญชันมะนาวโซดา

ขั้นตอนแรก ให้เราใส่น้ำสะอาดลงในหม้อ แล้วตั้งไฟให้เดือด จากนั้นใส่ด อ กอัญชันที่เราทำการ ล้า งทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว(ควรทำการล้างหลายๆรอบจนสะอาดดี) ลงไปในหม้อต้ม

จากนั้นให้ต้มด อ กอัญชันไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟกลาง ต้มไปจนกว่าน้ำจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเข้ม จึงค่อยเบาไฟลงจากนั้นให้เคี่ยวต่อประมาณ 5 นาที จากนั้นให้เราใช้กระชอนกรองออกมาแต่น้ำ

ให้เรานำน้ำอัญชันที่ได้มาปรุงรสชาติได้ตามต้องการโดยใส่น้ำตาล มะนาว โซดา เกลือเล็กน้อย เติมน้ำแข็งก็พร้อมดื่มได้เลย หรือหากมีเหลือก็สามารถใส่ขวดแช่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้ต่อไป

 

 

ประโยชน์ของด อ ก อัญชัน

ด อ ก สามารถนำมาทำเป็นสีผ ส มอ า หา รได้ และยังมีสามารถใช้เป็นย  าป  ลูกผมให้ดกดำเงางามได้ด้วย

ส่วนร า ก มีการนำรากของด อ กอัญชันมาช่วยบำรุงสายตา โดยส่วนรากนั้นจะมีส รร พ คุณที่ช่วยให้ส า ย ต าที่ฝ้าฟางกลับมาสดใสขึ้นได้อีกครั้ง และยังสามารถนำมาถูฟั นใช้แทน ย าแ ก้ ป ว ดฟั นก็ได้เช่นกัน

การดื่มน้ำอัญชันนั้นควรดื่มในร ส ช า ติที่ไม่อ อกหวานจนเกินไปนักเพราะอาจทำให้ได้รับน้ำตาลเกิน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีภ าว ะโ ล หิ ตจ าง ไม่ควรดื่มน้ำอัญชัน เพราะด อ กอัญชั ญมีฤ ท ธิ์ในการส  ลา ย ลิ่ ม เ ลื o ด อาจทำให้ภ า ว ะที่เป็นอยู่ รุ น แ ร งขึ้นได้

ที่มา krustory