ช่วยครอบครัว นร. ม.4 เขียนจดหมายวิงวอนขอความช่วยเหลือชมรมกู้ ชี พ อ.หัวไทรเมืองคอน

กรณี น.ส. สุชาดา หวังแก้ว บ้านเลขที่ 89 หมู่1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เขียนจดหมายเล่าประวัติตัวเองและครอบครัวขอความช่วย เหลือไปยังชมรมกู้ชีพ-กู้ภัย อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยข้อความในจดหมายระบุว่า “ประวัตินางสาวสุชาดา  หวังแก้ว   หนูชื่อสุชาดา  หวังแก้ว  อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   หนูเรียนอยู่โรงเรียนทรายขาววิทยาสมาชิกในครอบครัวอยู่กัน 3 คนมีพ่อ หนูและน้อง   หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านทรายขาววิทยา  น้องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวค่าย  พ่อมีร ายได้ไม่แน่นอนพ่อทำงานรั บจ้ างเพื่อหาเ งินให้หนูและน้องเรียนหนังสือ   สภาพที่อยู่อาศัยไม่มีประตูหน้าต่าง  ไม่ มีไฟฟ้าใช้  ไม่ มีห้องน้ำ  ไม่ มีเครื่องอำนวยความสะดวก ไม่ มีที่ดินเป็นของตัวเอง  เมื่อมาโรงเรียนหนูต้องให้ลุงมาส่ง  เมื่อทำการบ้านหนูต้องทำตั้งแต่ตอนเย็นบางครั้งต้องทำตอนค่ำก็ต้องไปทำบ้านป้า  ครอบครัวหนูมีฐา นะยา กจ นไม่ มี รา ยได้  ขา ดแคลนทุนทรั พย์  แต่หนูเป็นเด็กดีขยันเรียนมีความอดทน  และช่วยเหลือครอบครัวหนูมีความตั้งใจเรียนต่อให้สูงขึ้น ถึงแม้นที่บ้านหนูจะลำ บาก ลงชื่อ“สุชาดา หวังแก้ว” และนำออกเผยแพ รทางสื่ อโช เซี่ยล จนเกิดกระ แสการช่วยเหลือครอบครัวนางสาวสุชาดา  หวังแก้ว   อย่างกว้างขวาง

..

 

ผู้ที่ทราบข่าวหลายคนหลายคณะได้เดินทางนำข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเดินทางไปมอบให้กับครอบครับของ น.ส.สุชาดา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมอาสาสมัคร ชมรมกู้ชีพกู้ภัย อ.หัวไทร และอาสาสมัคร มูลนิธิประชาร่วมใจ อ.หัวไทร ซึ่งเป็นผู้ได้รับจดหมายรองขอความช่วย เหลือ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ อาหารแห้ง ข้าวของเครื่องที่จำเป็น เดินเข้ามอบให้ครอบครัวของน้อง สุชาดา หวังแก้ว นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนทรายขาววิทยา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งคุณครูอารี แก้วศรีจันทร์ คุณครูที่ปรึกษาของน.ส. สุชาดา หวังแก้ว และครอบครัว ทางทีมงานชมรมกู้ชีพ -กู้ภัย อ.หัวไทร จึงได้ รวมหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวของ น.ส.สุชาดา โดยเฉพาะการระดมเงิ นบริจ าคจากผู้ใจบุญเพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่แทนหลังเก่าที่เป็นบ้านไม้ยกพื้นชั้นเดียว ไม่มีประตู ไม่มีหน้าต่าง ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้า และสภาพบ้านผุพังทั้งหลังจนแทบจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ โดยทางคุณครูอารี แก้วศรีจันทร์ และชมรมกู้ชีพ-กู้ภัย อ.หัวไทร ได้ตกลงกันเปิดบัญ ชีออมทรัพย์ธนาค ารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน )สาขา อ.หัไทร ชื่อบัญชี “ชมรมกู้ชีพ-กู้ภัย อ.หัวไทร” เลขที่บัญชี 449-0-53050-0 โท ร สอ บถามราย ละเอียดเพิ่มเติม 089-7351524

 

 

ในขณะที่นายสิทธิศักดิ์ เรืองสังข์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในนามอาสาสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไต้เต๊กตึ้ง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผู้ประสานงานกลุ่มร่วมบุญ  กลุ่ม Pixies rider กลุ่มเพื่อนไม่มีวัน ต า ย Friend never die และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเชี่ยงตึ๊ง เขตหัวไทร ได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับ น.ส.สุชาดา ดา หวังแก้ว และนายสาคร หวังแก้ว บิดา น.ส.สุชาดา  โดยนายวิมล ให้ข้อมูลว่า ลูกสาวสองคนคนหนึ่งเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกคนเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 การเรียนระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ย 2.76 ส่วนบิดาทำงานรับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างหากมีงานก่อสร้างก็จะได้ค่ าจ้า งวันละ300-400 บา ท ไหนไม่มีงานก่อสร้างก็จะรับจ้างทั่วไปตามบ้านมีรา ย ได้เสริมเล็กน้อย

 

.

 

นายสิทธิศักดิ์ เรืองสังข์ กล่าวว่าเคสนี้ทางกลุ่ม ฯจะให้การสนับสนุนอีกแรง  ใครต้องการสนับสนุนอุปกรณ์หรือสิ่งของ แจ้งมาได้ครับหรือจะบริ จาคเงิ นส มทบ ทุนจัดหาวัสดุก่อสร้างบ้าน สามารถโอ นเ งินสมท บทุนบัญชีออมทรัพย์ ธนาคา รกรุง ไทย ชื่อบัญ ชีนายสิทธิศักดิ์ เรืองสังข์ เลขบัญชี 487-0-30725-1 หรือติ ดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ ที่ นายสิทธิศักดิ์ เรืองสังข์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้ประสานงานกลุ่มร่วมบุญ  กลุ่ม Pixies rider ,กลุ่มเพื่อนไม่มีวัน ต า ย Friend never die และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซียงตึ๊ง เขตหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โทร.0833888208

ขอบคุณภาพ/ชมรมกู้ชีพ-กู้ภัย อ.หัวไทร/กลุ่มร่วมบุญ  และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซียงตึ๊ง เขตหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *