น้องเอฟ ร้องเพลงเลี้ยงน้อง ขอปิดบัญ ชี ยอดบริจาคทะลุ2.8ล้าน

ขอ บ คุ ณน้ำใจคนไทยแห่ช่วย น้องเอฟ เด็กหนุ่มวัย 19 ปี ที่กาฬสินธุ์ ร้องเพลงหาเลี้ยงน้องพิ การ หลังพ่อแม่ ต า ย จาก ล่าสุดยอดบริ จ าคมากถึง 2.8 ล้าน ได้สร้างห้องน้ำ ห้องนอนใหม่ เจ้าตัวขอปิดบัญ ชี

วันที่ 11 ก.ค. นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็ จจริ งร่วมกับนายพลานุภาพ ธนพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท พ.ต.อ.บุญเกื้อ ศิลาพัฒน์ ผกก.สภ.ท่าคันโท พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากก่อนหน้านี้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยโครงการ Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ อำเภอท่าคันโท เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือ นายธีรวัฒน์ ปัตเตย์ อายุ 19 ปี ราษฎรบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีผู้ใจบุญบริ จาคเงิ น และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องเอฟมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ นายธีรวัฒน์ ปัตเตย์ อายุ 19 ปี หรือน้องเอฟ เด็กหนุ่มที่ตกเป็นข่ าว จากกรณีร้องเพลงห าเงิ นเลี้ยงน้อง หลังจากพ่อ เ สี ย ชี วิ ตไปก่อน แล้วแม่คลอดน้องที่สมอง พิก าร ก่อนที่แม่จะหัวใจายตามพ่อไปอีกคน

จากการเข้าตรวจเยี่ยมบ้านน้องเอฟ พบว่า ยังคงอาศัยอยู่กับยาย คือนางบัวพันธ์ วงษ์ชัยยา อายุ 58 ปี ในเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นเดียว โดยน้องเอฟยังเลี้ยงดูแลน้องวัย 3 ขวบอยู่เหมือนเดิม แต่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากแต่ก่อน มีการสร้างห้องนอน ห้องน้ำใหม่ ภายในห้องมีสิ่งของที่มีผู้ใจบุญบริ จาค ทั้งผ้าอ้อมเด็ก นม เครื่องอุป โภค บริโภ ค ของเหล่ากาชาดจำนวนมาก และยังมีผู้บริ จาคสิ่งของมาให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริจ าคเงิ นเข้าบัญชี ธน าคารเข้ามาจำน วนม าก ซึ่งปัจจุบันมีย อดบริจ าค แล้วกว่า 2.8 ล้านบ า ท

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรณีครอบครัวของน้องเอฟนั้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอท่าคันโท ได้รับทราบเรื่องราวความเดื อด ร้อ นของน้องมานานแล้ว พร้อมกับนำเข้าสู่โครงการ Kalasin happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง และระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลช่วยเหลือในทุกๆด้าน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนปัจจุบันครอบครัวน้องเอฟ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีผู้ใจบุญบริจา คสิ่ งของเครื่องใช้ และเงิ นมาให้จำนวนม าก ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการใช้จ่า ยเงิ นของผู้ใจบุญให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโ ยชน์สูง สุด

 

“น้องเอฟได้ปิดบัญชีเดิมและขอปิดรั บบริจ าคเงิ นไปแล้ว พร้อมกับเปิดบัญ ชีและโอน เงิ น ทั้งหมดเข้าบัญ ชีใหม่ โดยการเบิกถอนบัญชีนี้จะต้องมีนายอำเภอ ผู้กำกับการ และน้องเอฟ 2 ใน 3 คน เซ็นชื่อจึงจะเบิกได้ ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 7 คน คอยกำกับดูแลความจำเป็นในการใช้เ งิ น พร้อมกับเปิดบัญ ชีธนา คารอีก 1 บัญชี ซึ่งเป็นของส่วนตัวของน้องเอฟ เพื่อที่จะโ อนเงิ นในแต่ละเดือนเข้าให้ใช้จ่ าย”

อย่างไรก็ตาม อยากวิงวอนผู้ที่ แช ร์ ข้อความและภาพของครอบครัวน้องเอฟ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือภาพเก่าหยุดด ราม่า และหยุ ด แ ช ร์ เพราะส่งสารเด็กวัยเพียง 3 ขวบ ต้องมาถูกถ่ายภา พ แช ร์ ในโลกออน ไลน์

ขณะที่น้องเอฟ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายไกรสร กองฉล าด ผวจ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญผู้ใจบุญทุกคนที่บริ จาค เ งิ น สิ่งของมาช่วยตนกับน้องในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้ตนขอปิดบัญชีการรับ บริจ าค เงิ นแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญได้ไปช่วยเหลือผู้ย ากไร้ และผู้ที่เดือ ด ร้อ น คนอื่นต่อไป แต่ยังคงรับ บริจ าค สิ่งของอยู่ทั้งผ้าอ้อมเด็ก นม สัญญาว่าจะนำเงินและสิ่งของของหน่วยงานและผู้ใจบุญคนไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับตนเองและน้องให้มา กที่สุ ด

ข้อมูล ไ ท ย รั ฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *