สุ ดย อ ด 3 เด็กชุมพร เบิ้ลแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ ที่จี น 2 ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว จ.ชุมพร นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปะทิว มอบหมายให้ นายวิทยา สุวรรณสิทธ์ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอปะทิว กว่า 300 ค น ร่วมต้อนรับและร่วมแส ดงความยิน ดีกับ นายไกรวัลย์ สังฆะสา ผอ.โรงเรียนบ้านคอกม้า และนักเรียน 3 คน คือ เด็ กชายวงศกร พะละเลิศ อายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านคอกม้า เด็ กชายณัฐพล สิงยะเมือง อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนปะทิววิทยา และ เด็ กชายภาณุพงศ์ วรรณนิยม อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนศรียาภัย ชนะเลิศการแ ข่งขั นหุ่นยนต์ระดับนานาช าติ lnternatianal Robtic Olympiad 2019 เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค.62 ที่ผ่านมา

 

นักเรียนทั้ง 3 คน คือ เ ด็กชายวงศกร พะละเลิศ เด็ กชายณัฐพล สิงยะเมือง และเด็ กชายภาณุพงศ์ วรรณนิยม ทางนายไกรวัลย์ สังฆะสา ผอ.โรงเรียนบ้านคอกม้า ได้ส่งเสริมส นับส นุนส่งเข้าร่วมแข่ งขันหุ่นยนต์ระดับนานาช าติ lnternatianal Robtic Olympiad 2019 ที่มีนักเรียนจากหลายประ เทศเข้าร่วมแข่ งขัน และผลการแข่ งขันนักเรียนทั้ง 3 คนได้รับราง วัลช นะเ ลิศจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ การแข่ งขันหุ่นยนต์หนอนวิ่งเร็ว ราง วัลช นะเลิศ ได้แก่ เด็ กชายวงศกร พะละเลิศอายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านคอกม้า และการแข่ งขันหุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน 1 ทีม ในทีมมี 2 คน ได้แก่ เด็ กชายณัฐพล สิงยะเมือง อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนปะทิววิทยา และเ ด็กชายภาณุพงศ์ วรรณิยม อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนศรียาภั ย

สำหรับนักเรียนทั้ง 3 คน ได้แข่ งขันหุ่นยนต์ระดับนานาช าติครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งแรกจัดการแข่ งขันที่ประ เทศจี น เมื่อปีที่ผ่านมา โดยขณะนั้นนักเรียนทั้ง 3 คนยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านคอกม้า ซึ่งเป็นโรงเรียนระดั บประถมศึกษา และชนะเลิศคว้าแ ชมป์ดังกล่าวมาได้ ครั้งนี้เป็นการแ ข่งขั้นช นะเลิ ศครั้งที่ 2 ถือว่านักเรียนทั้ง 3 คนสา มารถป้องกันแ ชมป์ สร้างชื่ อเสี ยงให้กับประ เทศไทยได้อีกครั้ง

 

 

ทั้งนี้ การแ ข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชา ติ เป็นกิจกรรมการแข่ งขันที่เปิดโอกาสให้เยาว ชนที่มีใจรักหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่ งขันเปิดสนามประ ลองฝีมือ เพื่อทดสอบทักษะความสามารถด้านหุ่นยนต์และการสร้ างสิ่งประดิษฐ์ โดยเน้นการกระตุ้นให้เยา วชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้พร้อมสร้างเสริมประส บการณ์ผ่านการทำกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน อันเป็นการจุ ดประกายให้เยา วชนได้เล็งเห็ นความสำคัญของนวัตกรรมหุ่นยนต์ในปัจจุบัน พร้อมศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *