คนชอบพูดคนเดียว ผ ลวิ จัย ออกมาแล้วมักเป็นคนฉลาด

ผล ลั พธ์ที่ออกมาแส ดงให้เห็นว่าการสื่อสารกับตัวเองจะทำให้พวกเขามีสมาธิขึ้น และหาสิ่งของต่างๆ ได้ไวขึ้นประมาณ 50-100 มิลลิวินาทีเมื่อเทียบกับผู้ที่ไ ม่ได้พูดคุยกับตัวเอง

เหตุผลยื นยั นว่า ”คนชอบพูดคนเดียว” ส่ อแววเป็นคนฉลาด

1. การพูดคนเดียวทำให้ตัดสิ นใจฉับไว คนที่ชอบพูดคนเดียวจะไม่ใช่คน ขี้ลัง เล เพราะการพูดคนเดียวจะช่วยให้ตัดสินใจและได้ข้อสรุปไวกว่าคนที่ไม่พูด

 

 

2. การพูดคนเดียวทำให้มั่นใจในตัวเอง การพูดคนเดียวเป็นแ รงผลักดันให้ตัวเองทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างน่าอัศ จรรย์ ช่วยทำให้คุณมั่นใจกับทุกๆ สิ่งที่ทำ

3. การพูดคนเดียวทำให้ความจำ ดีเลิ ศ เพราะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงที่ตัวเองพูด ส่ งผ ลให้ความทรงจำดีขึ้น

4. การพูดคนเดียวทำให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ เพราะการพูด หรือพึมพำกับตัวเองออกมา จะทำให้เกิดการรับรู้ว่าตัวเองกำลังคิด หรือทำ อะไรอยู่

5. การพูดคนเดียวทำให้มีสุขภาพจิตที่ ดี เมื่อเวลาที่เราเจอเรื่องเศ ร้าๆ ในชีวิ ต การพูดคนเดียวจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น และมีกำลังใจในชีวิตม ากขึ้น

เว็ บไ ซต์ข่า วต่างประเ ทศ เผยแ พร่งานวิ จัยจาก University of Chicago และ Bangor University ในสหราชอ าณาจักร สรุ ปได้ว่า คนที่ชอบพูดคุยกับตัวเอง และสั ตว์เลี้ยงบ่อยๆ มีแนวโน้มที่จะฉลาดมา กกว่าคนทั่วไป

งานวิ จัยแรก ได้ทำการท ดล องกับอาสาสมัครจำนวน 20 ค น เพื่อ ดู ความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดกับตัวเองแบบออกเสียง และการพูดกับตัวเองแบบไ ม่ออกเสียง ทั้งการอ่ๅนหนังสือออกมาเป็นเสียงดังฟังชัด สลับกับการอ่านหนังสือแบบ เงียบๆ หรือการให้ดูและจ ดจำสิ่งของต่างๆในซุเปอร์มาร์เก็ต ด้วยการพูดทวนซ้ำๆ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *