บ่นกันจังทำบุญไม่ขึ้น ยายจะบอกเคล็ดเเก้เเล้วกัน

บ่นกันจังทำบุญไม่ขึ้น

 

การกรวดน้ำที่ถูกต้อง อย่าไปกรวดให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน

แนะแนะนำ รับอานิสงส์แรง ส่งผลทันตา อย่างคาดไม่ถึง

 

ในความเชื่อของคนไทย  การกรวดน้ำคือการแบ่งส่วนบุญ

ที่ตนใด้กระทำมามอบให้ ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรที่

อยู่คนละภพภูมิ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญ

ไปด้วย  เพราะเชื่อว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างบุญสร้าง

ทานได้  ซึ่งถือเป็นกุศโลบายที่พระพุทธศาสนาในไทย

นิยมสอนให้ฆราวาสทำ เพื่อจะได้ทำดี มีบุญอุทิศกรวด

น้ำให้ผู้อื่นได้ด้วยความเชื่อนี้

 

ครูบาอาจารย์หลายท่านแนะนำว่า ก่อนจะกรวดน้ำให้

ด ว ง วิญญาณ  หรือเจ้ากรรมนายเวร  ให้

“ก ร ว ด น้ำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง ก่ อ น ”

 

คำว่า “กรวดน้ำให้ตัวเอง”  ไม่ใช่เป็นการดึงบุญที่ตนทำให้

ตัวเอง เพราะเราเป็นคนทำบุญบุญก็อยู่กับเราอยู่แล้ว

แต่เป็นการแบ่งบุญให้เทวดาประจำตัว ที่ปกปักรั กษ า

เรา ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่ ว ย แคล้วคลาด ในภัยอันตรายต่างๆ

 

“การที่เราไปกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรก่อน”

 

เท่ากับเราไปเสริมพลังให้กับด ว งจิตที่คิดอาฆาตเรา

ให้มีแรงเหนือเทวดาประจำตัว ซึ่งอาจารย์บางท่านบอกว่าเป็น

เ รื่ อ ง ที่ทำผิดขั้นตอน จึงทำให้ชีวิตไม่ดีขึ้น หรือเรียกว่า

ทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

 

บทกรวด น้ำให้แก่เทวดา ประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา

ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น

ช่วยเปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

ขั้นตอน คือ เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว

กล่าวคำอ ธิษฐ านจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะ สวด 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ

สัพเพ เทวา

 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง  ที่รั กษ า

ตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง  จงมีความสุข

ให้เริ่ม เทน้ำลงบนพื้นดิน  ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ

พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย าน

 

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใด ที่ข้าพเจ้า ชื่อ . สกุล .

ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้

กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

 

เ รื่ อ งที่ทำให้ทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม

ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี  ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศล  ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ ฯ

 

โดยมาให้ถึงจุดหมาย  อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้

ได้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้

เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

 

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดิน  กุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง  คือ

เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ  ถ้าไม่สะดวก

ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ  แล้วนำไปรด ลงดินที่โคนต้นไม้

การขอฝากผ่านบารมี ของพระแม่คงคา  และพระแม่ธรณี

ไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวด น้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดิน

ตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือ มากน้อยเพียงใด ให้เท

ให้หมด พร้อมกับคำพูด สุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้ หลงเหลือ

อิทังบุญญพลัง

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *