ท่องสั้ นๆก่อนเดินทาง “ค าถาเดินทางไกล” หลวงปู่ทวด ท่องแล้วจะแคล้วคลาด ปลอดภั ย

วันนี้ได้รวบรวมบทสวด ค าถ า ไว้ท่องก่อนออกเดินทางกัน เพื่อนๆ จะได้เดินทางกันอย่างปลอดภั ยกัน

ก่อนท่องคาถาอยากให้ผู้อ่ ๅนปฎิบัติตามก่อนดั งนี้

พักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง

ตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อย ทั้งเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง เบรค

ง ดรับประทานยาที่มีผ ลให้เกิ ดอาการง่วงซึมก่อนเดินทาง

เตรียมอุปกรณ์สื่ อสารให้พร้อม ชาร์ทแบตโทรศัพท์ให้เต็ม เผื่อต้องใช้ฉุ กเฉิ น

 

 

1. ค าถ าเดินทางไกลหลวงปู่ทวด

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมโพธิสัตโต  อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 จบ)

2.ค าถ าเดินทางปลอดภั ย

อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ  (ท่อง 3 จบ)

3.คาถาหลวงปู่ทวด ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา

มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ

มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

4.ค าถ าที่ใช้ท่องก่อนขับรถหรือเดินทางไกลเพื่อป้องกันภั ย อั น ต ร ายต่างๆ ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภั ย

“เมตตัญจะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานังฯ”

5.ค าถ าจาก หลวงพ่อ สมเด็จโต พรหมรังสี

“เมตตา คุณัง อรหัง เมตตา”

6.ค าถ าแคล้วคลาดภั ยต่างๆ จากการเดินทาง

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย  พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย

พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก  วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

7.คาถาป้ องกันตัว ป้องกัน อัน ต ร ายจากคนและสัตว์ที่จะมาทำ ร้ ๅย

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว

พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ

ให้ท่องภาวนาและเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ เพื่อไล่อันตรายออกไป

8.คาถารอด เพื่อให้รอดจากอั น ต ร ายที่ไ ม่คาดฝัน

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

 

ท่องแล้วก็อย่ าลืมตั้งสติก่อนสตาร์ทด้วยละ สำคัญม ากๆ คาดเข็มขัดให้เรียบร้อย ขับขี่อย่างมีสติ อย่าประมาท ใจเย็นไว้เสมอ ขับขี่ตามกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง รับรองว่า ค าถ าที่ท่องมา จะยิ่งส่ งผ ลลัพ ท์ให้เพิื่อนๆ เดินทางปลอดภั ย ถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพแ น่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก mthai. com ,board.palungjit. org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *