นกไ ม่ได้ไว้ใจกิ่งไม้ ว่าจะไ ม่หัก แต่เพราะนกมั่นเ ชื่ อใ จ ในปีกของมั่นเอง

“นก” ที่ “เกาะบนกิ่งไม้” ไม่เคยก ลั วว่า “กิ่งไม้มั นจะหัก” เพราะสิ่งที่ “นกเ ชื่ อมั่น” ไ ม่ใช่ “กิ่งไม้ที่เกาะ” แต่เป็น “ปีกของมั น”

“ เป็นคนก็เช่นกัน ต้องเ ชื่ อมั่นในตนเอง ”

สิ่งที่สำคั ญสำหรับการดำรงชีวิต คือ การเชื่ อมั่นในตัวเอง ความรู้สึกที่บอกตัวเองได้ว่า

‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’

 

 

เพราะในที่สุ ดแล้ว คนที่จะอยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดจนหมดล มหา ยใ จ ก็คือ ‘ตัวเราเอง’ พ่อแม่เองก็ไ ม่สามารถอยู่ช่วยและเป็นที่พึ่งให้ลูกเสมอไป

ดั งนั้น ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้เด็ กๆรู้จักที่จะพึ่งพาตัวเอง เริ่มด้วยการให้ความรักและความเอาใ จใ ส่กับเ ด็ก

แต่ไ ม่ใช่รักจนปกป้อ ง ทำทุกอย่างให้ ควรให้เด็ กเริ่มช่วยเหลือตั วเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆ เท่าที่เขาจะทำได้ตามวัย

หากทำได้ บางทีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ก็ขอให้ชมเชยในความพยายาม เด็กจะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เวลาเด็กมีปั ญห า

ถ้าไ ม่ใช่เรื่องอั นตร ๅยอะไรนัก ลองให้เขาฝึกแ ก้ไ ขจัดการด้วยตัวเอง แต่ไ ม่ใช่ว่าจะทิ้ งไป ผู้ใหญ่ควรเฝ้าดู เพราะอย่ างไ ร เขาก็ยังเป็นเด็ ก

การปลูกฝั งของผู้ใหญ่จะเป็นลมใต้ปีก เสมือนเป็นก้าวแรก ที่ทำให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถและศั กยภ าพของตัวเอง

 

 

มีความพยายามและมุ่งมั่นต่อไปเมื่อเด็ กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จนสามารถบินไปด้วยปีกของตัวเอง

ขอขอบพระคุณที่มา : หมอมินบานเย็น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *