เ ด็ กหญิง ป.6 คัดลายมือภาษาไทยส ว ยขั้นเ ท พ จ่อแ ข่งระดับปร ะเท ศ

พี่ชายโ พ สต์ภาพกระดาษคัดลายมือน้องสาว ป.6 โรงเรียนบ้านป่าข่า ลายมือสวยเป็นระเบียบจนหาตัวจับยาก ดีกรีเจ้าของร างวั ลช นะเลิ ศระดับเขต เตรียมแ ข่งขั นระดับป ระเท ศ

เฟ ซบุ๊ ก แม็คซี่ ปัฏฐพงษ์ พื้นผา ได้โ พ สต์ภๅพกระดาษคัดลายมือในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9” พร้อมกับระบุข้ อความว่า ลายมือน้องสาวผมเอง ที่ 1 ระดับเขต กำลังไปต่ อระดับปร ะเท ศ เด็ก ป.6 ทำให้เวลาต่อมามีคนเข้ามาชื่ นชมจำน วนมา ก เนื่องจากเป็นลายมือที่ส วยงามเป็นระเบียบ

 

ทั้งนี้ สอบถ ามไปยัง นายปัฏฐพงษ์ พื้นผา ซึ่งเป็นเจ้าของโ พ สต์ ทราบว่า เจ้าของลายมือดังกล่าวคือ ด.ญ.กันณิการ์ พื้นผา นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านป่าข่า ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

 

ซึ่งได้รางวั ลชนะเลิ ศในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดั บเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้กำลังเต รียมตั วไปแ ข่งขั นระดับป ระเท ศในวันที่ 11 พ.ย.นี้

 

 

..

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *