มีคนมาช่ ว ยในย า มลำ บ า ก หากตอบแทนไม่ได้ ก็อ ย่ าเนรคุณเขา

 

มีคนมาช่วยในย า ม ลำ บ า ก หากตอบแทนไ ม่

ได้ ก็อ ย่ า เนรคุณเขา

 

บางครั้งเราก็ต้องคัดเ ลื อ ก คนที่จะเข้ามาในชีวิต

ทั้งเพื่อน สังคมที่อยู่ คู่ชีวิต ซึ่งคนบางปร ะเภท ก็

ไ ม่ควรคบหาด้วย ไ ม่ควรให้ความช่วยเหลือ คน

บางปร ะเภทก็ดีจนใจ ห า ย อยากมีไว้เยอะ

 

ซึ่ง 8 อย่างนี้ ล้วนเป็นคำแ น ะ นำ และ แนวทาง

ให้ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

 

8 ไม่น่าคบร ะมัดร ะวังในการคบเพื่อน

1. คนที่จ มอยู่ในกิเ ล สตั ณห า

2. คนที่ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง

3. คนช่างยุ แ ย ง ให้แ ต กเเ ย ก

4. คนเ น ร คุ ณ

5. คนที่พูดเ ท็ จเป็นไ ฟ

6. คนคดที่ตี ห น้ าซื่ อเป็นคนดี

7. คนที่มีใจคิดแ ค้ น

8. คน อ ก ตั ญ ญู

 

8 ไ ม่ลืม คนปร ะเภทนี้คุณไ ม่ควรลืมบุญคุณ

พวกเขา

1. ไ ม่ลืมผู้ช่วยเหลือยามเ ดื อ ด ร้ อ น

2.ไ ม่ลืมบุญคุณสามี ภรรยาผู้ร่วมทุ กข์

3. ไ ม่ลืมบุญคุณพี่น้องช่วยป ร ะ ค อ ง

4. ไ ม่ลืมบุญคุณธรรมชาติฟ้าดิน

5. ไ ม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

6. ไ ม่ลืมผู้รู้ชี้แนะนำทาง

7. ไ ม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

8. ไ ม่ลืมบุญคุณเพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

 

 

น้ำใจ และ การต อ บแทนแล้วส อ นว่า อ ย่ าไว้

ใจมนุษย์ มันแส นสุด ลึกล้ำ เหลือ กำหนด ถึง

เถาวัลย์ พันเกี่ยว ที่เลี้ยวล ด ก็ไม่คด เหมือนหนึ่ง

ใน น้ำใจคน

 

พูดถึงเรื่องของ น้ำใจคน ทำให้นึกถึงปร ะโยคที่

เคยเห็นคนโพสในเ ฟ สบุ๊ กว่าอ ย่ าจำว่าเราทำดี

กับใคร แต่ให้จำว่าใครทำดีกับเราพูดน่ะมันง่าย

แต่ทำน่ะ มันยากนะ

 

ไอ้เ รื่ อ งที่จะห้ า ม หรือ สั่ งตัวเองให้จำ หรือ ไ ม่

ให้จำอะไรเอาจริง ๆ ทีแรกผมไ ม่ค่อยเห็นด้วยกับ

ปร ะโยคนี้เท่าไหร่นัก ทำไมเราถึงต้องไม่จำว่าเรา

ทำดีกับใครล่ะ

 

ก็ในเมื่อมันเป็นเ รื่ อ งดีๆ จริงมั๊ยแต่ตอนนี้กลับคิด

ว่า ลืม ๆ มันซะบ้างก็อาจจะดีกว่า เพราะถ้าในวัน

นึงที่คุณเ ดื อ ด ร้อน ต้องการความช่วยเหลือ

แล้วคนที่คุณเคยมี

 

น้ำใจต่อเค้าเคยช่วยเหลือเค้า เค้าไ ม่หยิบยื่น

น้ำใจให้คุณ ไ ม่ช่วยเหลือคุณทั้ง ๆ ที่สามารถ

หยิบยื่นน้ำใจ สามารถช่วยเหลือคุณได้ คุณอาจ

จะจุ กจนพูดไ ม่อ อ ก เลย

 

เชียวล่ะซ้ำร้ า ยกว่านั้น หากคุณพูดถึงเรื่องที่คุณ

เคยช่วยเค้าไว้เมื่อยามเ ดื อ ด ร้อน คุณพูดถึง

เรื่องที่คุณเคยมีน้ำใจให้เค้า คุณอาจจะกลายเป็น

คนลำเลิกบุญคุณหรือ

 

เป็นคนท ว งบุญคุณทันทีเ รื่ อ งทำนองนี้ผมก็เคย

เจอกับตัวเองมาแล้ว และยอมรับว่า ทำใจยากอยู่

ที่จะไ ม่ รู้สึกอะไร บางครั้งเราก็อยากเปลี่ยนมา

เล่นบทเป็นผู้รับบ้าง

 

ไ ม่ใช่เล่นแต่บทผู้ให้ แต่เรื่องนี้ ได้สอนให้ผมรู้ว่า

 

1. อ ย่ าคาดหวังการสำนึกคุณจากคนอื่น แต่จงมี

สิ่งนี้ในตัวเอง

 

2. เวลาที่ใครทำอะไร หรือ ให้อะไรเรามา เราจง

ตอบแทนเค้าเท่าที่เราจะทำได้เมื่อมีโอ ก าส โดย

ไ ม่ต้องรอให้เค้าร้องขอ

 

3. การแบ่งปันน้ำใจ จงให้แด่คนที่คู่ควรจะได้รับ

 

ขอบคุณที่มา chill jung loe

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *