อ ย่ าไปเ สี ยเวลากับ คนที่ไม่ได้ หาข้าวให้เรากิน เพราะเขาไม่ได้มีค่าขนาดนั้น

อ ย่ าไปเ สี ยเวลากับ คนที่ไ ม่ได้ หาข้าวให้เรา

กิน เพราะเขาไ ม่ได้มีค่าขนาดนั้น

 

1.คุณคือ ภาพสะท้อน ของสิ่งที่เขา อยากเป็น

เเต่ไ ม่สามารถเป็นได้ เขาถึงได้อิ จฉ าคุณ

 

2.วิธีที่เขาจะ รู้สึก ดี คือพยายามหา ข้อบกพร่อง

ของคุณเพราะเขามี เเทบทุกอย่าง ที่เทียบกับคุณ

ไม่ได้

 

3.เขาไ ม่ได้ไ ม่ชอบคุณ เเต่เขาไ ม่ชอบทุกคนที่

ดีกว่าเขา เพราะลึกๆเเล้วเขาไ ม่พอใจในตัวเอง

 

มันจึงไม่สำคัญว่าเขามองคุณอย่างไร

 

เวลามีคนไ ม่ชอบคุณ อย่ าไปสนใจแค่จำไว้ว่า

คนที่ดีกว่าคุณจะ ไ ม่มีเวลามาจ้องจับ ผิ ด คุณ

หรือ อิ จฉาใคร

 

แค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าคนแบบนี้ไ ม่มีค่าพอที่จะต้อง

ไปสนใจยิ่งคุณตอบโต้ไป ยิ่งเข้าทางเขา

 

ปล่อยไป เราเปลี่ยนความคิดเค้าไ ม่ได้แต่เรา

เปลี่ยน ให้ตัวเองเดินจากคนแบบนี้ไปได้

 

5 วิธีรับมือคนที่ไม่ชอบและเราก็ยังมีความสุขได้

 

1.ทำความเข้าใจ

ผู้ที่ทำตัวน่ารังเ กี ย จส่วนใหญ่มักจะมีปัญ หา

และปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือแม้แต่ที่จะรับรู้ด้วยซ้ำ

สาเหตุที่พวกเขาเก ลี ยดคุณอาจเป็นเพราะพวก

เขารังเ กี ย จตัวเอง เค้าถึงรังเ กี ย จคนอื่น

 

ไปด้วยสิ่งที่พวกเขาเก ลียดจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่

พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณหรืออิ จ ฉ าคุณ

นั่นเองดังนั้นพอพวกเขามีปัญ หากับคุณโปรด

เข้าใจว่ามันไ ม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแต่มันเป็น

ปัญ หา

 

ของพวกเขาเองพย าย ามอยู่ห่างๆจากคนเหล่านี้

และลองคิดในมุมมองของพวกเขา แทนที่จะรู้สึก

เก ลี ยด คุณอาจจะสงส า รพวกเขาแทนก็ได้

 

2.เเสดงน้ำใจ

บางทีอาจพูดง่ายแต่ทำย าก อย่ างไรก็ตามคุณ

ควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณ การ

แสดงน้ำใจไ ม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้

รับผ ลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน ไม่ควรไปตั ด

สินผู้อื่นจากคำพูด

 

ของพวกเค้าแต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่าง

หากคือสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติกรรมของ

พวกเขาเอง คนไร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัว

ไร้ม า ร ย าทกับตัวเอง ที่สำคัญยังลามไปถึงคนรอบ

ข้างด้วย

 

3.เมินเฉยใส่ซะ

คนเค้าไ ม่ชอบอ่ะนะ พูดอะไรหรือทำอะไรให้พวก

เขาก็ยังไ ม่ชอบเราอยู่ดี ฉะนั้นอย่ าไปใส่ใจเลย

ทางที่ดีคือเราอย่ าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมา

คิดให้รกส ม อ ง ใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุข

จะดีกว่า เพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเห็นเอง

แหละว่าคุณน่ะไ ม่มีใครทำอะไรได้

 

4.อย่ าไปจงเกบียดจงชัง

ใครไ ม่ชอบเราก็อย่ าไปตอบโต้ เพราะไ ม่งั้นคุณ

อาจจะกลายเป็นคนน่ารังเ กี ย จเ สียเอง ให้อภั ย

พวกเขา อวยพรให้เค้าจากใจจริงและอย่ าลืมมี

น้ำใจและมอบความรักให้แ ก่พวกเขาด้วยล่ะ

 

5.อวยพรให้เค้าจากใจจริง

ทุ กคนไ ม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็หนีคำวิ จารณ์หรือคำ

ติฉินนิน ทาไม่พ้นหรอก ดังนั้นคุณอย่ าคิดมากไป

เลย จงเมินเฉยใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้พวก

เขาได้ก็จงทำซะ คำ ส า ปแ ช่ งหรือคำพูดร้ ายๆ

ก็จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเองแหละหรือถ้าอวยพร

ให้ไปแล้วพวกเขาไ ม่รับ เดี๋ยวคำอวยพรนั้นก็จะ

วกกลับมาหาคุณ มีแต่ข้อดีเห็นไหมล่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *