หากกำลังทุ กข์ยาก ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น ให้รีบทำทันที

จุดธูป36ดอ ก ไหว้กลางแจ้ง

ข้าพเจ้า

เอ่ย ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของตนเอง

ขอขมา อโหสิกร รม เทพยดาทั้งหลาย 16 ชั้น

ฟ้า 15 ชั้นดิน

 

 

– ผี๋บ้านผี๋เรือน

– เจ้าที่เจ้าทาง

– พระแม่ธรณี

– พระแม่คงคา

ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้

ข้าพเจ้าขออโหสิกร รมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้ง

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตให้เหมือนคน

ปกติโดยทั่วไป และขอให้มีโชค มีลาภ ค้าขาຍดี

มีเงิ นมีท องด้วยเถอะ ส าธุ

ตั้งนะโม 3 จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ

จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (พระคาถาพยา

ยม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม

ให้มีค าถ าบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความ

ทุ กข์ยาก ลำบ าก)

ให้บ อกต่ อ อย่าหวง อย่าเอาแต่ตัวเองรอดนะ

คน

ที่กำลังทุ กข์ยาก เมื่อได้เห็นได้อ่ านคาถาบทนี้

เขาจะได้ บรรเทาเบาบาง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *