คาถาแคล้วคลาด””พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์”” หมั่นภาวนา ป้องปัดภัย ได้ผລຈริง

ประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน

เทวดาเมืองคอน

ประวัติพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน , ประวัติพ่อท่าน

คล้าย วัดพระธาตุน้อย

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน วัดพระธาตุ

น้อย พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือ ที่รู้จักกัน

ทั่วไปว่า “พ่อท่านคล้าย“ประวัติพ่อท่านคล้าย

วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน วัตถุมงคลพ่อท่าน

คล้าย

พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า

“พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” นามตามสมณศักดิ์

ท่านคือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เป็นอดีตเจ้า

อาวาสวัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ่อ

ท่านคล้าย นามเดิมว่า “คล้าย สีนิล” เกิดตรงกับ

วันที่27ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปี

ชวด จ.ศ.1238 ร.ศ.95 ที่บ้านโคกทือ ตำบลช้าง

กลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัด

 

 

นครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายอินทร์ นาง

เหนี่ยว สีนิล มีพี่สาว 1 คน ชื่อนางเพ็งเป็นภรรยา

นายซ้าย เพ็ชรฤทธิ์ ไม่มีบุตรสืบสกุลแต่มีบุตร

บุญธรรมหนึ่งคน ชื่อนายครื้น เพ็ชรฤทธิ์ พ่อท่าน

คล้าย มีลักษณะนิสัย เป็นคนมีมานะอดทน ขยัน

หมั่นเพียร อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของบิดา

มารดาและครูอาจารย์อย่างเคร่งครัด สุภาพ

เรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย นิสัยอ่อนโยนละมุน

ละไม จึงเป็นที่รักของบิดามารดา ครูอาจารย์

และญาติมิตรเป็นอันมาก เมื่ออายุ ๑๕ ปี หลวง

พ่อคล้าย ประส บอุบัติเห ตุในการถางป่าทำไร่

กระดู กปลายเท้า สามนิ้วแตกละเอียด รักษาไม่

หาย ด้วยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว พ่อท่านคล้ายได้ใช้

มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเอง และใช้ຍาพอก

จนหายเป็นปกติ

ขาของพ่อท่านคล้ายนั้นเสียข้างหนึ่ง คือ ขาด้าน

ซ้ายขาดตั้งแต่ตาตุ่มลงไป (เสี ยตั้งแต่สมัยเด็กๆ

โดนต้นไม้ทับที่บ้านญาติของท่านที่ จ.กระบี่ ขา

เป็นหนองเลยต้องตัดทิ้ง โดยท่านใช้มีดปาดตาล

ตัดเอง) ท่านเลยต้องใส่กระบอกไม้ไผ่แทน พ่อ

ท่านคล้าย ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 30

มิถุนายน พ.ศ.2438 (อายุ 19 ปี) บรรพชาที่วัด

จันดี ต.หลักช้าง บรรพชาโดยอาจารย์ พระ

อธิการจันเจ้าอาวาสวัดจันดี (ทุ่งปอน) และพ่อ

ท่านสามารถท่อง พระปาฏิโมกข์จนได้แม่นยำ

 

คาถาบทนี้ เป็นคาถาที่พ่อท่านคล้าย ท่านใช้สวด

ภาวนาเวลาออกเดินทาง เดินธุดงค์ในป่า เดิน

บิณฑบาต หรือเมื่อจะเข้าผจญภัย เป็นคาถา

แคล้วคลาดปลอดภั ย ศักดิ์สิทธิ์นักแลฯ

คาถาแคล้วคลาด

พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน

พุทธังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิ

โส ภะคะวา

ธรรมมังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิ

โส ภะคะวา

สังฆังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิโส

ภะคะวา ฯ

ที่มา tumsrivichai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *