ลอ งดูว่ามีอยู่หรือเปล่า เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ

น้อยคนนักที่จะมี เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ

ศาสตร์ของการดูลายมือก็เป็นศาสตร์ที่มีการทำ

มาช้านานมาก และการดูว่ามี เส้นกากบาทกลาง

ฝ่ามือ หรือไม่ก็บอกได้หลายอย่าง สำหรับใครที่

มีนั้นก็ถือเป็นเ รื่ อ งดีเพราะเหมือนด ว งชะตา

ของคุณจะถูกกำหนดเอาไว้ให้เดินมาเจอสิ่งดี ไม่

น้อยเหมือนกัน คนที่จะมีกากบาทนั้นไม่ง่ายเลย

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกัน ลองพลิกฝ่ามือตัวเอง

ขึ้นมาดูไม่แน่คุณอาจจะมีก็ได้ จะเป็นกากบาท

แบบไหนมาดูกัน

 

 

ความหมายของกากบาทบนฝ่ามือ

ไม่ว่าจะอยู่มือข้างซ้ายหรือขวาก็เป็นเ รื่ อ งดีทั้ง

นั้น และกากบาทเองก็ขึ้นอยู่กับลายมือของ

แต่ละคน มันแสดงให้เห็นถึงว่าผู้นั้นเป็นคนมี

เหตุผล เป็นคนชอบสอน ชอบให้ความเห็นกับทุก

คน และมักจะได้เป็นอาจารย์ เ ก จิ ชื่อ ดั ง ครู

และผู้มีความชำนาญในด้านต่าง แบบเฉพาะทาง

ไปเลย ถือเป็นเส้นที่ดีไม่น้อยแต่ถ้าหากไปทำร้

า ย ค น อื่ นโ ท ษที่สะท้อนกลับมาก็ รุ น แ ร ง

เหมือนกัน

กากบาทบนฝ่ามืออีกชื่อคือ “เส้นบุญและเส้น ก

ร ร มตั้งแต่ช า ติก่อน” และบางคนที่มีกากบาท

ยังเป็นคนที่สามารถระลึกชาติได้อีกด้วยนะ และ

จะคอยให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี มีเซน มีลาง สั

ง ห รณ์แม่นมาก เป็นคนมีองค์ในตัว และดีอย่าง

คือ เวลาเจอเหตุการณ์ร้ า ย ก็มักจะผ่านไปได้

ด้วยดี ป ล อ ด ภั ย มีมิตรภาพเยอะ มีพระ

คุ้มครอง เป็นคนพูดตรง ไม่อ้อมค้อมเลย

 

ในด้านสติปัญญาก็มีเยอะ ฉลาดมาก หั วไ ว มี

ความกล้าหาญแต่พอเวลาจะใจเย็นก็กว่าน้ำแข็ง

เสี ยอีก ในด้านความรักมักไม่ค่อยจะสมหวัง

อ่อนไหวง่ายเกินไป ระแวงมากเกินไป ถ้าวางตัว

ได้ดีลดความระแวงลงบ้างรักจะสมหวังมากที

เดียว การมีกากบาทนี้หากนำไปช่วยเหลือผู้อื่น

จะหนุนนำให้เจอแต่เ รื่ อ งดี แต่ถ้าเอามาระแวง

คนรอบข้าง เอามาใช้จัมผิดนั้นจะมีแต่เ รื่ อ งร้าว

เส้นนี้คือสัมผัสที่ 6 ถ้าใช้ถูกทางจะเจริญ

ก้าวหน้า

สำหรับในกรณีของคนรักอะไรเล็ก น้อย ก็ควร

จะปล่อยวางและมองข้ามไปบ้างก็ได้จะทำให้

ชีวิตคู่ราบรื่นมากขึ้น แต่จงใช้ความฉลาดของ

คุณในการช่วยเหลือคนอื่นจะดีกว่า ถ้าหากคุณ

เป็นคนที่มีกากบาทในฝ่ามือเรายินดีด้วย คุณ

เป็นคนที่มีโชคมากคนหนึ่งที่ชะตาดีมาก เลยนะ

Crขอขอบคุณข้อมูลจาก khaonaroo