พืชมงคล ปลูกในบ้าน ช่วยดูดเงิ นดูดท อง

ต้นไม้ชนิดนี้จะนำความมั่งคังมาสู่ครอบครัว ส่วนในเมืองไทยเรียกว่า ต้นคลาสซูลา ต้นไม้สวรรค์ หรือ ต้นเ งิน เป็นพืชที่ปลูกในร่มได้ดีและมีความอึดเป็นเ ลิศ จึงไม่ต้องดูแลมาก นิย มปลูกแบบบอนไซคือไม่โตและตกแต่งเพื่อความส วยงาม โชคลาภเป็นสิ่งที่คนเราไขว่ขว้า อย ากจะมี อย ากจะได้ เป็นของตัวเอง

 

แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอก าสได้รับมัน ใครที่ยังคน มองหาโอก าสแห่งความก้าวหน้าที่ว่านี้ ลองเริ่มต้นง่ ายๆจากการหาของมงคลมาประดับตกแต่งชีวิตกันสักหน่อย

วันนี้เราจะนำของมงค ลที่เราจะแนะนำ ก็คือ ต้นไม้ ที่นอ กจากจะสร้างความส วยงามได้แล้ว ยังสามารถให้ออ กซิเจน และให้โชคลาภได้ด้วย ประโยชน์ 3 เด้งแบบนี้ ต้องไปหามาปลูกแล้วละ

พืชมงคลที่ว่านี้ มีชื่อว่า ต้นคลาสซูล่า Crassula Ovata หรือ Jade Plant ต้นไม้สวรรค์ หรือ ต้นใบเงิน ซึ่งพืชชนิดนี้ จะช่วยทำ 3 หน้าที่ ได้แก่

กรองอากาศ

ปกป้องคุณจากฝุ่นละออง

ช่วยเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาสู่บ้านของคุณ

 

พืชชนิดนี้ไม่ได้นิย มแค่ในไทย แต่เป็นที่นิย มไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีใบสีเขียวสวยงาม มีลักษณะคล้ ายกับเหรียญ ใบหนา เรียบเนียน สามารถออ กดอ กเป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กคล้ ายรูปดาว ดอ กของมันจะปรากฏในช่วงฤดูหนาวและบานสะพรั่งจนถึงฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคมถึงเมษายน และมันจะแตกหน่อออ กมาใหม่ แต่จะกล า ยเป็นสีน้ำต าลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นแทน

 

เคล็ดลั บของ ต้นไม้ดูดโ ชคดูดลาภ

อ้างอิงจากปรัชญาจีนในเรื่องของการเป็นสัญลั กษณ์ของโ ชคลาภและความโชคดี ต้นไม้ต้นนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปเป็นของขวัญสำหรับขึ้นบ้าน ใหม่ ซึ่งจำนวนใบของพืชชนิดนี้จะส่งผ ลต่อโ ชคลาภและความมั่งคั่งด้วย

 

ผู้เชี่ยวชาญระบุไว้ว่าพืชชนิดนี้ช่วยปล่อยพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเ งิน ดังนั้นหากคุณคนไหนต้องการยกระดับสถานะทางการเงินของคุณ รีบไปหาต้นไม้ต้นนี้มาไว้ในครอบครองเลย

 

โดยสถานที่ที่ดีที่สุ ดที่เหมาะสำหรับการวางพืชชนิดนี้ ก็คือ มุมทิศตะวันออ กเฉียงใต้ของบ้าน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ในบ้านอยู่แล้ว ต้องนำไปวางไว้ให้ถูกทิศถูกทางด้วยนะคะ

 

ฮวงจุ้ย เป็นปรัชญาจีนเก่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คน จึงไม่น่าแป ลกใจที่ปรัชญาโบราณนี้จะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างมาก และนักออ กแบบตกแต่งภายในส่วนใหญ่ก็ยังนิยมนำต้นไม้ชนิดนี้มาใช้ตกแต่งบ้านของพวกเขาด้วย

 

พลังงานบวกเป็นประโยชน์ต่อทุกพื้นที่ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน ดังนั้น คุณจึงควรมีพืชชนิดนี้เอาไว้ในบ้าน เพราะนอ กจากจะนำพาเรื่องเ งินๆท องๆแล้ว ต้นไม้ต้นนี้ยังนำความโ ชคดีมาให้คุณอีกด้วย

ที่มา postsod