รู้จักที่จะถอยสักก้าวเพื่อ ช นะ

เคยไห มครับ ที่บางครั้ง ทะเล าะกัน

เราชนะ แต่ กลับไ ม่รู้สึกดีใจเท่าไห ร่

อาจพอใจแค่ชั่ วคราว แต่ลงเอยด้วยความเสี ยใ จ

บางครั้งเราต้องรู้จักที่จะ ” แ พ้ เพื่อ ช นะ ”

ยอมแ พ้ให้เป็น ในเวลาที่เหมาะสม

ไ ม่จำเป็นต้องช นะไปซะทุกเรื่องก็ได้

หากการแ พ้นั้น จะทำให้เราช นะใ จ

ในชีวิ ตค นเราไ ม่จำเป็นต้องทะเ ลา ะกัน

เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างชั ดในทุกเรื่อง

น้ำที่ใสสะอาดเกินไปไ ร้เพื่อน

 

 

ทะเล าะกับคนในครอบครัว

ต่อให้ช นะ ความผูกพันก็หมดไป

ทะเล าะกับคนรัก

ต่อให้ช นะ ความรักก็จืดจาง

ทะเล าะกับเพื่อน

ต่อให้ช นะ มิตรภาพก็สู ญห าย

 

 

ทะเล าะกันเพราะ ” เหตุผล ”

ที่เสี ยหา ยคือ ” ความสัมพันธ์ ”

ที่เจ็ บปว ดคือ ” ตนเอง ”

สีดำก็คือสีดำ สีขาก็คือสีขาว

ให้โลกเป็นผู้พิสู จน์

วางอคติ และความยึ ดติดอคติของตนลงเ สีย

คุณจะกลายเป็น ” ค นใ จกว้าง ”

ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *