ผู้ว่าฯ ประชุม กำหนดวันจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุม

เตรี ยมพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำ

ปี 2563

(8 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลา

กลางจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริ

พัฒ พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นประธานประชุมเตรี ยมความพร้อมการจัด

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาด

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 งานบุญ

ประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด และถือ

เป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้

อนุรักษ์สืบทอดมายาวนาน ทั้งนี้ เพื่อแส ดงออก

ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับ

และร่วมแสดงออกถึงความรักสามัคคี

 

 

โดยการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และ

งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี

2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-20

กันยายน 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งภายในงาน

กำหนดให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลาก

หลาย อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับและการ

ประกวดหฺมฺรับ เพื่อชิงรางวัลหฺมฺรับทองคำ

พระราชทาน พร้อมงบพัฒนาจังหวัด ที่จะมีขึ้นใน

วันที่ 16 กันยายน 2563

 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ จะ

เน้นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม

ประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนชาว

นครศรีธรรมราช และพี่น้องชาวปักษ์ใต้ โดย

ตลอดทั้ง 10 วัน จะกำหนดให้มีกิจกรรมที่น่า

สนใจครบถ้วนในทุกวัน

ขอบคุณ นครออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *