5หนุ่ม น่าจะทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน เรียนด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน ล่าสุดถู กห ว ย 30 ล้าน ร วยไปด้วยกันอีก

กลายเป็นที่ฮือฮาอีกค

Read more