เป็นบุญตาเหลือเกิน ย้อนชมครั้น “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงทดลองอ่ า น ข่าวเป็นครั้งแรก ในห้องออกอากาศจริง(คลิป)

เป็นภ าพ ความประทับใ

Read more